• Slider.Kraft Bags

PAPPERSSÄCKAR

Papperssäckar tillverkas och levereras enligt kundens önskemål och behov. De vanligaste papperssäckarna har flera papperslager och är tryckta i flerfärgstryck.Säckarna kan tillverkas med 2 till 6 lager och upp till 8 färgers tryck. För att skydda säckarna från fuktskador så använder man sig av plastbeläggning/plastfilm i det mellersta lagret.


  • Öppna säckar: Används inom livsmedelsindustrin.
  • Ventilsäckar: Vanligt förekommande inom cementindustrin där det ställs höga krav på hållbarhet och styrka. Det yttersta skiktet är plastbehandlat för att undvika fuktskador.