SafeSack Scandinavia AB - Kvalitetspolicy

Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders önskemål vid varje enskild order. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt produkter av god kvalité på utsatt leveransdatum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap. Vår kvalitetspolicy sammanfattas enl. följande punkter:

Våra medarbetare skall:

För att ständigt förbättras skall SafeSack: