SafeSack Scandinavia AB - Miljöpolicy

Att eftersträva ett naturligt miljömedvetet val bland våra medarbetare och sambarbetspartners är viktigt för oss. Nedan punkter är en del av de miljöval vi står inför varje dag.

Miljödeklaration våra produkter:
Storsäckar

Materialslag:

Alla våra storsäckar är tillverkade av polypropylen (PP)

Miljöfakta:

Polypropylen är neutral mot grundvatten vid deponering och förbränner utan att alstra några giftgaser. Vid förbränning, t.ex. i kommunala värmeverk, uppstår det enbart koldioxid och vatten samtidigt som energivärdet av 1 kg polyetylenplast är högre än 1 liter eldningsolja.

Återvinning:

Polypropylenen är återvinningsbar. Det finns väl utbyggda återvinningssystem för polypropylen produkter i hela Europa samtidigt som polypropylengenerat har en stor marknad.

PE Emballage

Materialslag:

Polyeten (PE)

Miljöfakta:

Polyetenär neutral mot grundvatten vid deponering och förbränner utan att alstra några giftgaser.Vid förbränning, t.ex. i kommunala värmeverk, uppstår det enbart koldioxid och vatten samtidigt som energivärdet av 1 kg polyetenplastär högre än 1liter eldningsolja.

Återvinning:

Polyetenär återvinningsbar. Det finns väl utbyggda återvinningssystem för polyetenprodukter ihela Europa samtidigt som polyetenregenerat har en stor marknad.