Suursäkkien käsittelyohjeet

TYHJIEN SUURSÄKKIEN SÄILYTYS

Tyhjät suursäkit ja sisäsäkit on säilytettävä puhtaina ja suojassa, jotta ne eivät vahingoitu tai altistu auringonvalolle tai äärimmäisille sääolosuhteille.

SUURSÄKKIEN TÄYTTÖ

Suursäkit suositellaan täytettäväksi pohja maata tai lavaa vasten ja runko tuettuna nostolenkeistä pystyasentoon.
Mikäli säkissä on poistoputki, se tulee sitoa tai sulkea ennen täyttöä.

TÄYTETTYJEN SUURSÄKKIEN VAKAUS

Täytetyn säkin korkeuden sen leveyteen/halkaisijaan nähden ei tulisi ylittää suhdelukua 2:1. Säkkien vakautta voi parantaa ravistelemalla sitä täytön aikana tai sen jälkeen.

SUURSÄKKIEN NOSTO

Nostettaessa suursäkkiä trukilla varmista, että trukkipiikit ovat oikealla etäisyydellä toisistaan. Kaikkien nostolenkkien, holkkien ja muiden nostovälineiden tulee olla pystysuunnassa, jotta säkkiin ei kohdistu sivuttaista painetta. Varmista, että nostolenkit eivät pääse kiertymään. Trukkipiikkien päiden tulee olla pyöristetyt ja/tai niissä tulee olla suojukset. Säkit on nostettava ja laskettava tasaisen hitaasti.

VAAKATASOKULJETUS TRUKILLA

Trukin on sovelluttava kuorman kuljetukseen. Trukkipiikeillä suursäkkiä kuljettava trukki saattaa olla epävakaa. Suursäkin tulisi olla lähellä mastoa ja mahdollisimman matalalla. Maston tulisi nojata hieman taaksepäin. Varmista, että trukin renkaat eivät vahingoita säkkiä. Kuorma ei saa peittää kuskin näkyvyyttä.
Suursäkkejä ei saa raahata pitkin maata. Trukki on pysäytettävä ennen suursäkin nostoa tai laskua.

.

NOSTUREIDEN TAI NOSTIMIEN KÄYTTÖ

Koukkujen, levitystankojen ja muiden nostolaitteiden päiden ja kulmien tulee olla pyöristetyt ja/tai niissä tulee olla suojukset. FIBCA suosittelee sisäänrakennetuilla salvoilla varustettuja koukkuja, joilla estetään koukun lipeäminen lenkistä. Koukkujen on oltava niin suuria, etteivät ne purista lenkkiä.
Kun suursäkki on nostettu, lenkin tulee olla pystysuunnassa eikä siinä saa olla kiertymiä tai solmuja.

KAATUNEEN SUURSÄKIN NOSTAMINEN

Kaatuneen suursäkin pystyyn nostamiseen suositellaan päätöntä liinaa, joka viedään kaikkien nostolenkkien läpi. Mikäli säkkiä yritetään nostaa käyttämättä kaikkia saatavilla olevia lenkkejä, lenkit saattavat repeytyä irti.

SUURSÄKKIEN TYHJENNYS

Suursäkit tyhjennetään yleensä painovoiman avulla, mutta ne voi myös imeä tyhjäksi.

Kun säkkiä tyhjennetään pohjassa olevan poistoputken sekä painovoiman avulla, tyhjennysnopeutta voi säädellä rajoittamalla poistoputken kokoa. Tyhjennyksen voi pysäyttää laskemalla säkin tyhjennetyn kuorman päälle.

Tasapohjaiset, poistoputkettomat säkit voidaan tyhjentää leikkaamalla aukko säkin pohjaan. Tässäkin tapauksessa tyhjennyksen voi pysäyttää laskemalla säkin tyhjennetyn kuorman päälle.

Suursäkin alla ei saa seistä tyhjennyksen aikana.

Pohjan poistoputki tulee avata vain silloin, kun suursäkki on kiinnitetty turvalaitteeseen, joka estää käyttäjää loukkaantumasta, mikäli nostolaitteeseen tulee vika.

 

Nostetun suursäkin alla ei tule seistä, eikä raajoja tule asettaa tukemattoman suursäkin alle.

 

TÄYTETTYJEN SUURSÄKKIEN PINOAMINEN

Kahta tai useampaa täytettyä suursäkkiä pinoavan on parhaan kykynsä mukaan varmistettava, että pino ei pääse horjumaan.

Pino tulisi mahdollisuuksien mukaan muodostaa vähintään kahta ja mieluiten kolmea tukiseinää vasten parhaan mahdollisen vakauden varmistamiseksi. Yleisesti ottaen mitä korkeampi pino, sitä useampi tukiseinä tarvitaan. Jos tukiseiniä ei ole käytettävissä, suursäkit tulisi pinota pyramidin muotoon.

Suursäkkejä ei tule työntää pinoon, sillä säkki saattaa vahingoittua.

 

TÄYTETTYJEN SUURSÄKKIEN VARASTOINTI

Mikäli suursäkkejä säilytetään ulkona, tulee kiinnittää huomiota päällyssuojukseen.

Päällyssuojuksen tulee olla tiukasti sidottu. Suursäkit on suojattava vedenpitävällä, UV-suojatulla materiaalilla, jotta niiden päälle ei pääse kertymään vettä ja jotta aurinko ei pääse vahingoittamaan niitä.

Varmista, ettei suursäkkien alle pääse muodostumaan vesilammikkoa.

 

HAITALLISET AINEET

UN/DOT-säänneltyjä aineita sisältäviä säkkejä on käsiteltävä varoen. Lisätietoja aineesta löytyy hankkijan käyttöturvallisuustiedotteesta.

RÄJÄHDYSVAARALLISET AINEET JA YMPÄRISTÖT

Mikäli suursäkki täytetään tai tyhjennetään helposti syttyvässä tai räjähdysvaarallisessa ympäristössä, on käytettävä antistaattisia aineita tai muita erityiskäytäntöjä.

Ohjeita

 • Lue käsittelyohjeet tuoteselosteesta
 • Tarkista, että poistoputki on suljettu ennen täyttöä
 • Varmista, ettei täytetty suursäkki pääse horjumaan
 • Sulje säkin suu kunnolla
 • Täytä sisäsäkki ilmalla ennen täyttöä
 • Noudata asiaankuuluvia pölyntorjuntamenetelmiä
 • Käytä ainoastaan nostovälineistöä, jolla on riittävä nostokyky kuormaan nähden
 • Varmista, että trukkipiikkien päät on pyöristetty tai suojattu
 • Säädä trukkipiikit oikealle etäisyydelle toisistaan suursäkin nostoa varten
 • Varmista, että nostokoukut sopivat tarkoitukseen
 • Varmista, että nostokoukut ovat sopivan kokoiset ja että niiden päät on pyöristetty
 • Ota huomioon staattisen sähkön mahdollisuus ja vaikutukset
 • Suojaa suursäkit sateelta ja jatkuvalta auringonpaisteelta
 • Kiinnitä suursäkit riittävän hyvin kuljetuksen ajaksi
 • Hävitä suursäkit ympäristövaatimusten mukaisesti.

Kieltoja

 • Älä koskaan ylitä kuormapainon turvarajaa
 • Älä täytä suursäkkiä epätasaisesti
 • Älä tee äkkijarrutuksia tai kiihdytä rajusti kuljetuksen aikana
 • Älä nosta tai pysäytä suursäkkejä äkillisesti
 • Älä päästä ketään nostetun suursäkin alle
 • Älä anna suursäkin työntyä ajoneuvon tai lavan laidan yli
 • Älä kallista trukin mastoa eteenpäin
 • Älä vedä trukkipiikkejä pois ennen kuin kuorma on kokonaan muun kuin nostolaitteen varassa
 • Älä pinoa suursäkkejä, ellet ole varma niiden vakaudesta.